Jeremy Xu Zheng Xi

Jeremy Xu Zheng Xi was born on May 5, 1985 in Shanghai, China as Zheng Xu. He is an actor, known for The Legend of Dugu (2018), Shang jin lie ren (2016) and Sup fun chung ching (2008).

Related Posts